Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 I.     Általános rendelkezések

 • A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a www.receptsarok.com internetes honlap (a továbbiakban: Honlap) tartalomszolgáltatójának a receptsarok.com csapatának (továbbiakban Szolgáltató), és a Honlapot használó természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap felhasználása során keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 • A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a receptsarok/adatvedelem oldalon érhető el.
 • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.

 II.  Felhasználási Feltételek

1.     A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:

 • a Honlap látogatása: ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges,
 • a Honlap használata (tartalom feltöltése és hozzászólás) regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó köteles megadni a következő személyes adatokat: név, e-mail cím, felhasználói név, jelszó).
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
 • A Szolgáltató haladéktalanul értesítést küld a Felhasználónak a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról, egyéb visszaélésről.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy egyéb személyes adatával visszaélnek.
 • A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. Abban az esetben, ha a Szolgáltató tudomást szerez a félrevezető azonosító használatáról vagy egyéb visszaélésről, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.
 • A Szolgáltató a Honlapon történő regisztrációkor megadott jelszó elfelejtése esetén kizárólag az “elfelejtett jelszó” funkcióval ad lehetőséget a Felhasználónak a jelszó pótlására. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím ismerete. Az elfelejtett jelszó funkció új jelszó megadására ad lehetőséget a Felhasználónak, a régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé senki számára.
 • A Felhasználó a felhasználói személyes adatokban bekövetkezett változásokat a felhasználói profil oldalon állíthatja be vagy módosíthatja.
 • A Honlap hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.
 • A Szolgáltató és annak, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, A Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja.
 • A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
 • A Szolgáltató kizárja felelősségét a tartalommal való bármely igényérvényesítés esetén, a tartalmat feltöltő Felhasználó a feltöltéssel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal bármely jogszabálysértés vagy egyéb igényérvényesítés miatt eljáró szervektől vagy harmadik személyektől érkező igények esetére, egyben a tartalom feltöltése előtt köteles gondoskodni a tartalom közzétételéhez szükséges minden engedély és jogosultság megszerzéséről.
 • A Szolgáltató a Honlapon közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, ellenőrizni.
 • A Felhasználó  tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül  eltávolítja azon anyagokat, amelyeket  jogellenesnek, más személyiségi jogát sértőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
 • A Honlapon pontrendszer üzemel, mely keretében a Felhasználó aktivitása révén pontok gyűjthetők, melyek beválthatók, levásárolhatók. A Szolgáltató fenntartja a jogot a beváltás megtagadására, ha az etikátlan, szabályszerűtlen módon történt, vagy a pontok eredete kétes, nem szabályszerű használatból ered vagy egyéb módon úgy ítéli meg. A Szolgáltató döntését megindokolni nem köteles.

 III.   A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel

 • A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint.
 • A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
 • Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára (a Recepteket kivéve) tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikkcímét és tartalmának rövid összefoglalóját (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a Lead alá.
 • Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára Receptet kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyét követően a Recept pontos nevét feltünteti, képi elem nélkül és a receptre mutató hiperhivatkozást helyez el a címben vagy a Leadként az alá.
 • A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen.
 • A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Honlapon található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a Szolgáltató.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb atörvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
 • A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra (pl: receptleírás, , ételfotó) a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási joga keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.
 • A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, melyek megsértik bármely személyszellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

 IV. Adatkezelési nyilatkozat 1.    Az adatkezelés célja

 • a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Honlap használatának biztosítása; online tartalomszolgáltatás
 • Nyereményjáték esetén a Játékos személyes adatai kezelésének célja a Játékos nyereményjátékban való részvétele, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés, a nyeremény átvételekor a nyertes Játékos személyazonossága hitelt érdemlő igazolásának és a nyeremények átadásának lehetővé tétele
 • a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
 • Felhasználói jogosultságok azonosítása
 • Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása
 • közösségi szolgáltatások esetén (kommentek, egyes blogok) esetén a Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása
 • a Felhasználók jogainak védelme
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
 • statisztikák, elemzések készítése
 • a felhasználók külön hozzájárulása esetén, közvetlen üzletszerzési vagy reklám célú  megkeresése;

A Szolgáltató Személyes adatot csak a jelen Felhasználási Feltételek meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A Szolgáltató kizárólag olyan Személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 • Az adatkezelés jogalapja:
  • A Szolgáltató Személyes adatot a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kezeli, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  • Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása miatt (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
  • A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
  • A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
  • Nyereményjáték esetén a játékosok adatait a receptsarok.com. az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy az érintettek a www.receptsarok.com  oldalra feltöltik adataikat abból a célból, hogy részt vegyenek a receptsarok.com. aktuális nyereményjátékában
  • A Szolgáltató Személyes adatot csak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A Szolgáltató kizárólag olyan Személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 • A kezelt adatok köre:
  • a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe, név, felhasználói név, e-mail cím, jelszó; valamint
  • a Felhasználódöntése alapján az Adatkezelő az alábbi adatokat kezelheti: lakcím,, születési hely és idő, nem, posta cím, saját blog/weboldal címe, kedvencek.
  • A Szolgáltató szolgáltatása nyújtása során Különleges adatot nem kezel.
  • A Honlapra történő belépés és regisztráció Facebook bejelentkezéssel is összekapcsolható, amely a Facebookos belépés és regisztráció a Facebook alkalmazáson keresztül történik meg. Ha a felhasználó saját döntése alapján Facebook fiókját összeköti a Honlap fiókjával a Szolgáltató hozzáfér a Felhasználó Facebook alapadataihoz. A Facebook fiók és a Honlap összekötése eredményeként a Szolgáltató a Felhasználó következő adatait kezelheti: Facebook név, Facebook email cím, Facebook profil kép, nyilvános profil és egyéb nyilvános profil adatok. Abban az esetben, ha a Felhasználó hozzászólás közzétételére használja a Honlapot a Szolgáltató a Facebook fiókjának adatait nem kezeli, ezen adatokat nem tárolja.
  • A Facebook és a Honlapra való belépés összekötését a Felhasználó bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben a Facebookos alapadatait az Üzemeltető törli, de a Felhasználó a Honlapon létrejött aktivitásai nem kerülnek törlésre.
  • A Szolgáltató a Honlapra történő regisztrációt és belépést könnyítő a Facebookon túl, további Külső szolgáltatókkal is együttműködhet. A Külső szolgáltató rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltató saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
  • Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, iwiw.

4. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre, a honlapon alkalmazott Cookie-k

 • Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 • A Honlap online Szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a Szolgáltatásai optimalizálása érdekében.
 • A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

5. Az adatkezelés időtartama

 • Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 6 óráig tárolja.
 • A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, a Szolgáltató az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 30. napon törli, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 • A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
 • A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
 • Nyereményjáték szervezése esetén az adatkezelés időtartama az esemény lebonyolítását követő 6 hónap, a nyertesek adatait a Szolgáltató további 8 évig őrzi.

6. Adattovábbítás

A Szolgáltató a Felhasználó Személyes adatait Harmadik személy részére (az Üzemeltetőt, mint Adatfeldolgozót kivéve) nem továbbítja. A Szolgáltató  személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére nem továbbít.

7. A Felhasználó jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

7.1. A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Felhasználót megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.

7.2. A ReceptSarok indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználó az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a ReceptSarok – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatás ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Felhasználó azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Felhasználó kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

7.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a receptsarok.com, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

7.4. Ha a kérelmet benyújtó Felhasználó kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül fel, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

7.5. A Felhasználó kérelmére a ReceptSarok tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, a Felhasználó jogosult arra, hogy a ReceptSarok által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

7.6. Kérelemre a ReceptSarok az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.

7.7. A Felhasználó kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

7.8. A Felhasználó kérheti, hogy a ReceptSarok a személyes adatokat törölje, ha

 • azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 • ha a Felhasználó a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • annak a 7.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • azokat a ReceptSarok-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a Felhasználó 16. életévét be nem töltött kiskorú.

7.9. A ReceptSarok fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
 • az azt előíró, a ReceptSarok-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges.

        7.10.          A Felhasználó kérésére a ReceptSarok korlátozza az adatkezelést, ha

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 • bár az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 • a ReceptSarok-nek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de a Felhasználó azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 • a Felhasználó a 7.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.
  • Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról a ReceptSarok az azt kérő Felhasználót előzetesen tájékoztatja.
  • A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról a ReceptSarok a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést a ReceptSarok mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha a ReceptSarok nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

        7.13.          A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen

 
a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, b)
c) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

7.14. Az adathordozhatóság joga alapján a Felhasználó egyrészt kérheti, hogy a ReceptSaroktól, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa.

7.15. Ha a ReceptSarok a Felhasználó fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.
7.16. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze a ReceptSarok felé a lent megadott elérhetőségek egyikén.

7.17. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

7.18. Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

        7.19.          Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 7. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

V. Moderálási alapelvek

 • A Szolgáltató a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes. Tekintettel arra, hogy a fórumon szereplő közlések nem a tartalomszolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.
 • Ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderálja a Szolgáltató a fórumait, illetve a cikkekhez és receptekhez tartozó hozzászólásokat:
  • Szolgáltató felelősséget csak az általa szerkesztett tartalmakért vállal;
  • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólásokat töri, amint azok tudomásáa jutnak;
  • Fenntartja a jogot, hogy a Honlapon működő fórumon vagy egyéb hozzászólást biztosító oldalon, vagy a szervezett nyereményjátékokkal kapcsolatban bármely módon jogsértő vagy durva, trágár, ízléstelen, alpári magatartást tanúsító Felhasználók fiókját előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélkül törölje, amint azok tudomásunkra jutnak;
  • Szolgáltató a  fórumokat, hozzászólásokat moderálja,
 • Amennyiben ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük, jelezze ezt a [email protected] e-mail címen.
 • A Szolgáltató, mint a Honlap tulajdonosa és szolgáltatója kizárja felelősségét a fórum- és egyéb szolgáltatás oldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

VI.    Szavatosság és felelősség

 • A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.
 • A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.
 • A Honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a

jogot a hozzászólások, illetve felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

VII. A Felhasználási Feltételek hatálya

 • Jelen Felhasználási Feltételek . 2018. május 25.napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.
 • A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az új szabályzat hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást a Felhasználási Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét, a felhasználót megillető azonnali hatályú felmondás (leiratkozás) feltételeiről szóló tájékoztatást.